Житомирський апеляційний адміністративний суд

Житомирський апеляційний адміністративний суд офіційне інтернет представництво

Узагальнення роботи суду з розгляду звернень громадян, що надійшли протягом І півріччя 2014 року

Для поліпшення діяльності, спрямованої на виконання Закону України "Про звернення громадян", Житомирським апеляційним адміністративним судом (далі – ЖААС) з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення прав та інтересів громадян, двічі на рік проводиться узагальнення роботи зі зверненнями громадян.

Протягом першого півріччя 2014р. ЖААС проводилась системна робота щодо розгляду звернень громадян, вирішення порушених у зверненнях питань та усунення причин їх виникнення відповідно до розробленого Положення про організацію роботи за зверненнями громадян в Житомирському апеляційному адміністративному суді.

Діловодство за пропозиціями, заявами та скаргами громадян ведеться в суді з дотриманням вимог Конституції України, Закону України "Про звернення громадян" та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. №348.

Облік звернень громадян ведеться в журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян та в алфавітному покажчику.

Протягом І півріччя 2014 р. до Житомирського апеляційного адміністративного суду надійшло 35 письмових звернень громадян, що на 8 звернень, або на 23% більше, ніж за аналогічний період 2013р. З них: 31 заява та 4 скарги.

Відповідні показники за аналогічний період минулого року свідчать про збільшення надходження заяв до суду на 33%, разом з тим про зменшення  скарг на 33,3%.

Статистичний аналіз змісту звернень дає можливість визначити основні проблемні питання, які порушують громадяни у своїх скаргах, зокрема:

- з питань законності судового рішення надійшло до суду - 3 скарги,

- про відсутність інформації про результати розгляду справи - 1 скарга.

 Із загального числа заяв, які надійшли на розгляд до Житомирського апеляційного адміністративного суду у І півріччі 2014 року, вагому частку складають заяви, в яких громадяни просили надати інформацію:

- про рух справи (повідомити результати розгляду) - 11 заяв, що становить 35,4 % від загальної їх кількості;

- про надіслання копії судового рішення – 5 заяв або 16,1% від загальної кількості;

- щодо оскарження судових рішень – 3 заяви або 9,7% відповідно;

- про прийняття апеляційної скарги до розгляду – 2  або 6,5%.

Мали місце також звернення:

- про направлення справи до суду першої інстанції (1);

- щодо порушення правил етики судді (1);

- щодо правомірності визначення колегії суддів (1);

- про внесення змін у рішенні суду першої інстанції (2);

- щодо зміни складу судової колегії (1);

- щодо порушення строків відправки судового рішення (1);

- щодо належного оформлення копії судового рішення (1);

- про повторне направлення копій ухвал про прийняття та призначення апеляційної скарги до розгляду (1);

-щодо об’єктивного та неупередженого розгляду (колективне звернення народних депутатів України) (1).

Крім того, упродовж І півріччя 2014 року керівництвом Житомирського апеляційного адміністративного суду на особистому прийомі було прийнято 3 особи з питань організаційної роботи суду.

 Також особистий прийом головою суду здійснювався з виїздом у регіон.

Усі звернення, що надійшли до суду в І півріччі 2014 року, були розглянуті, факти, викладені в них, перевірені та надані вичерпні відповіді із дотриманням строку, передбаченого ст.20 Закону України "Про звернення громадян".  

У червні 2014 року проведено аналіз стану роботи суду із зверненнями громадян за І півріччя 2014 році, результати якого розміщені на веб-сайті суду.

Керівництвом суду вживаються організаційні заходи для покращення роботи з розгляду звернень громадян, вирішення порушених в них питань та усунення причин їх виникнення.

При здійсненні порівняння статистичних даних відмічається наступна кількість зареєстрованих судом  письмових звернень:

 

Усі звернення надходили безпосередньо до суду поштовою кореспонденцією. Через органи влади до суду надійшло 2 звернення. Крім того, у першому півріччі 2014р. до суду надійшло 1 колективне звернення народних депутатів України.

У справах, пов’язаних із соціальними виплатами, суб'єктами звернень виступали фізичні особи. При цьому, 10звернень надійшло від осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 6 – від пенсіонерів, 3 - звернення надійшло від осіб, які мають статус "дитина війни",3 - від інвалідів Великої Вітчизняної війни, 3 - від представників у справі,6 - від інших категорій громадян, 1 - від підприємця.

Із загальної кількості звернень, що надійшли до суду у звітний період, вагома частка це - 23 звернення або 95,6 % у справах щодо соціального захисту громадян.

Структура звернень, що надійшли до суду в першому півріччі 2014р., за предметом  наведена у діаграмі:

34 зверненя, що надійшли до суду впродовж 1 півріччя 2014р., - індивідуальні, 1 колективне.

  Статистичний аналіз змісту звернень дає можливість визначити основні проблемні питання, які порушують громадяни у своїх заявах та скаргах. 

Протягом півріччя мали місце  повторнізвернення, зокрема:

 - звернення представника у справі  - Боюки В. В. , щодо направлення на його адресу судового рішення по справі, яка повернута до суду Iінстанції.

Заявнику роз’яснено п. 13.16 ч. ХІІІ Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, яким передбачено що після повернення справи до суду - апеляційний суд не має повноважень на видачу копій судових рішень.

За звітний період  на адресу суду надійшло 1 колективне звернення народних депутатів України, щодо об'єктивного та неупередженого розгляду адміністративної справи.

Як свідчить аналіз, частина заяв, що надійшли протягом звітного періоду до суду, є типовими та аналогічними за змістом, що і скарги.

Зокрема, проведеною перевіркою за заявою Мельничука М. М. встановлено, що причиною їх звернення до суду є правова необізнаність громадян щодо порядку оскарження незаконних, на їх думку, рішень судів і порядку їх направлення до апеляційної та касаційної інстанцій.

Іншою причиною, що призводить до надходження звернень, була відсутність у громадян інформації про рух справи та результатів апеляційного перегляду.

Усі звернення, що надійшли до суду протягом І кварталу 2014 року, були розглянуті, факти, викладені в них перевірені, на них надані вичерпні відповіді у встановлені законом строки.

До однієї з дієвих форм забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення слід віднести проведення особистого прийому громадян керівництвом суду.

З метою належної організації особистого прийому громадян в ЖААС затверджені графіки прийому громадян головою суду, заступником голови суду, керівником апарату. Прийом громадян в ЖААС здійснюється у визначені дні та години. Графік прийому громадян розміщено у приміщенні суду на довідковому стенді, а також на веб-сайті "Судова влада України".

Ведуться журнали особистого прийому громадян. Особлива увага під час проведення особистого прийому приділяється зверненням інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, учасників та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які потребують соціальної допомоги та підтримки.

Так, протягом першого кварталу 2014 р. керівництвом ЖААС на особистому прийомі було прийнято 3 громадян, з них: головою суду - 2, заступником голови суду – 1.

У зв’язку з наданням вичерпних роз’яснень керівництвом суду, у ході особистого прийому громадян письмові звернення до розгляду не подавались.

На всі звернення, що надійшли під час здійснення прийому, надано відповіді в усній формі.

Крім того, головою суду проводився особистий прийом громадян у Рівненській області, на яку поширюється юрисдикція апеляційного адміністративного суду. Така форма роботи зі зверненнями громадян є дієвою і актуальною.

Керівництво суду має намір і надалі організовувати виїзні прийоми за місцем проживання громадян, які потребують соціального захисту та підтримки і проживають у віддалених районах, зокрема, у північних районах округу.

У суді працює "телефон довіри", а у загальному відділі суду та приймальні –  постійнодіючі прямі телефонні лінії.  

Щоденно до суду надходить близько 26 звернень громадян в телефонному режимі. Здебільшого вони стосуються інформації щодо руху справ, відповіді на них оперативно надають відповідальні працівники загального відділу. Скарги щодо відповідей на телефонні звернення до суду не надходили.

Результати проведеного аналізу свідчать, що робота з розгляду звернень громадян у суді ведеться на належному рівні, головою суду здійснюється постійний контроль за якістю, своєчасністю та повнотою надання відповідей заявникам, проводиться аналітична робота, проте, з метою її удосконалення необхідно:

-        Впровадити попередній запис громадян на прийом до голови суду з питань організаційної роботи;

-        Забезпечити розміщення на веб-сайті суду результатів щоденного розгляду справ в апеляційному порядку.

 

 

Статистично-аналітичний відділ

Графік розгляду справ

<< < Жовтень 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Контакти

Телефон/факс:

(0412) 481 602 – Приймальня

(0412) 481 604 – Канцелярія 

(0412) 481 637 – Факс

(0412) 481 603 – Телефон довіри (пн,ср,пт 10-12 год.)

 

Приймальня - каб. 507

Канцелярія - каб. 105

 

Розклад роботи:

ПН-ПН

з 09:00 до 17:00

Перерва

без обідньої перерви

 

Адреса:

10002, м-н Путятинський, 3/65

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Click to open