Житомирський апеляційний адміністративний суд

Житомирський апеляційний адміністративний суд офіційне інтернет представництво

Аналіз стану роботи Житомирського апеляційного адміністративного суду із зверненнями громадян у 2013 році

Робота зі зверненнями громадян в Житомирському апеляційному адміністративному суді (далі -  ЖААС) ведеться відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах в установах та організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації та відповідно до розробленого Положення про організацію роботи за зверненнями громадян в ЖААС.

Діловодство за зверненнями громадян у суді ведеться окремо від інших видів діловодства шляхом автоматизованої реєстрації. Зокрема, усі звернення, що надходять до суду, приймаються та реєструються у день їх надходження на реєстраційно-контрольних картах, придатних для оброблення персональними комп'ютерами у системі "Документообіг адміністративних судів", окремими документами в залежності від їх змісту (заяви, клопотання, пропозиції, скарги).

 Після реєстрації звернення передаються для накладення резолюції керівництву суду, а потім - безпосередньому виконавцю.

        Відповідь на звернення створюється також в системі "Документообіг адміністративних судів" окремим документом "Відповідь на звернення".

Кожна пропозиція, заява, скарга з усіма документами щодо її розгляду і вирішення становлять самостійну групу і вміщуються в м'яку обкладинку. У разі одержання повторної заяви чи скарги - вони підшиваються до даної групи документів.

     Двічі на рік проводиться узагальнення роботи зі зверненнями громадян.

          Протягом 2013 року до ЖААС надійшло 71 письмовезвернення громадян, в тому числі  63заяви (що становить  88,7%  від загальної кількості звернень) та 8скарг (11,3 %). Пропозицій у 2013 році не надходило.

     Порівнюючи відповідні показники за минулий рік (у 2012 році до суду надійшло 123 звернення, з них: 111 заяв та 12 скарг), можна зробити висновок про істотне зменшення надходження звернень до суду -  на 40 %.

 

    Така динаміка є, безумовно, позитивною та свідчить про покращення в організації роботи суду.

   Статистичний аналіз змісту звернень дає можливість визначити основні проблемні питання, які порушують громадяни у своїх заявах та скаргах.

     Так, через незадоволення результатом розгляду справ у 2013 році до судунадійшло 4 скарги;

 на процесуальні дії суддів - 3 скарги;

 1 скарга на дії керівника апарату.

        Зокрема,  незадоволена результатом розгляду справи до ЖААС звернулась зі скаргою від 07.05.2013р. Кивалова Л.В. щодо законності постанови суду, з метою роз'яснення правової позиції при вирішенні даної категорії справ.

        Аналогічною є скарга Юрика В.С. від 08.05.2013р., в якій скаржник, не погоджуючись з результатом розгляду справи в суді апеляційної інстанції, вказує на різні правові позиції суду, скаржиться на організацію роботи суду, просить роз'яснити правову позицію суду при розгляді такої категорії справ. Юрику В.С. надано обґрунтовану відповідь. Проте такі обґрунтування його не задовольнили і він 14.06.20013р. повторно звернувся до суду зі скаргою. Скаржнику надано роз'яснення та при необхідності запропоновано звернутись до суду із заявою про роз'яснення судового рішення.

     Іншим таким прикладом є скарга Левінсон Л.Д. від 12.04.2013р., яка не погоджується з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій у її справі щодо нарахування та виплати компенсації за втрачене нерухоме майно.

     У зазначеній категорії звернень автори, не погоджуючись з постановленим  рішенням суду, звертаються до суду зі скаргами щодо роз'яснення правової позиції при вирішенні певної категорії справ, просять вплинути на судовий процес.

    Скаржникам надані обґрунтовані відповіді та роз’яснено порядок оскарження судових рішень до апеляційної та касаційної інстанцій.

    Крім того, у 2013 році до суду надійшло 3 скарги на дії суддів.

   Зокрема, скарга Ковальчука С.В. від 29.01.2013р. щодо неправомірних, на його думку, дій судді ЖААС та судді ЖОАС, пов'язаних із здійсненням судочинства у його справах, у зв'язку з чим скаржник просить провести службову перевірку.

    Аналогічним прикладом є скарга Мурзіної Л.І. від 27.01.2013р. на дії судді Рівненського міського суду, яка під впливом незадоволення розгляду справи, просить порушити дисциплінарне провадження щодо цього судді.

    Зі скаргою на дії судді-доповідача та суддів колегії, яка при розгляді його справи скасувала рішення суду першої інстанції, 19.09.2013р. до суду звернувся Варивода В.Г., при цьому зазначає, що з клопотанням про застосування до цих суддів заходів впливу буде звертатись до вищих органів влади.

   Скаржникам надано роз'яснення.

   Скарги, зумовлені незнанням громадянами процесуального законодавства в частині порядку оскарження рішень, ініціювання питання щодо дисциплінарної відповідальності суддів відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів",  визнано необґрунтованими.

   

      Через Державну судову адміністрацію України від представника компанії "Дельта Кепітал С.А." Алєксєєвої С.А. до ЖААС у 2013 році надійшла                        скарга на дії керівника апарату. Алєксєєва С.А. просить провести перевірку дотримання судом вимог статті 15-1 КАС України щодо визначення колегії суддів для розгляду справи №0670/7917/11 та застосувати до керівника апарату суду як особи, що несе персональну відповідальність за забезпечення в суді порядку розподілу судових справ між суддями, заходів впливу.

     В ході перевірки порушень у виконанні керівником апарату суду посадових обов'язків з організації розгляду даної справи не було виявлено, про що повідомлено Державну судову адміністрацію України.

Скаржнику надано роз'яснення.

 

      Надходження звернень громадян зумовлено різними причинами.

      Здебільшого громадяни звертаються через відсутність інформації про рух справи та результатів апеляційного розгляду, тому просять суд надати інформацію по справі. Протягом 2013 року до суду надійшло 28 таких звернень.  

      Прикладом такого звернення є заява Леончика В.В від 18.02.2013р., який просить надати інформаціюпро розгляд справи, де він є третьою особою, що заявляє самостійні вимоги на предмет спору. В ході перевірки було з’ясовано, що справа ЖААС розглянута, за результатами апеляційного розгляду постановлено ухвалу, копія якої Леончику В.В. внаслідок технічної помилки не направлялась.Дане звернення визнано обґрунтованим. Леончику В.В. надано інформацію про результати розгляду справи та роз’яснено порядок отримання копії ухвали суду апеляційної інстанції.

    Аналогічним зверненням є звернення Гришан Г.Г., в якому остання, не отримавши судового рішення по її справі, просила повідомити суд про результати розгляду.Як встановлено, копія ухвали, постановленої за результатом апеляційного перегляду, через неналежне виконання посадових обов'язків відповідального за відправку кореспонденції працівника                 Гришан Г.Г. не направлялась. Звернення визнано обґрунтованим.

Гришан Г.Г. надано відповідь, при цьому голові суду першої інстанції запропоновано посприяти у оперативній видачі копії цієї ухвали.

Аналізуючи дану категорію звернень, слід відмітити, що частина таких звернень викликана об’єктивними причинами, їх надходження зумовлене неналежним виконанням своїх посадових обов’язків працівників суду, відповідальних за відправку кореспонденції, на що керівництво суду постійно звертає увагу.

       Іншу групу звернень про надання інформації по справі становлять звернення Тороша В.С. Автора звернень цікавлять правові підстави здійснення авторозподілу справ, формування складу судової колегії у його справах, дата надходження справ до ЖААС, дата відправки справ до суду першої інстанції після апеляційного перегляду тощо.

       Мали місце звернення громадян щодо порядку оскарження незаконних, на їх думку, рішень судів і порядку їх направлення до апеляційної та касаційної інстанцій (7 звернень). Авторам звернень надані обґрунтовані відповіді та роз’яснено порядок оскарження судових рішень до апеляційної та касаційної інстанцій.

      Надходили звернення, пов'язані з невиконанням органами ДВС судових рішень у справах про соціальні виплати (2 звернення).

       Заявникам роз'яснено порядок оскарження постанови державного виконавця про повернення виконавчого документа та порядок повторного пред'явлення виконавчого документа до виконання.

       Протягом 2013р. до суду зверталися громадяни й з інших питань, зокрема:

 - щодо надіслання копії судового рішення (7);

 - про прискорення розгляду справи(1);

  - щодо законності проведення перерозподілу справи (1);

- про роз'яснення чинного законодавства та порядку його застосування (2);

- щодо погашення судимості за строком давності (1);

- щодо набрання рішенням суду законної сили (1);

- про розгляд справи особисто головою суду (2);

- щодо виконання ухвали про забезпечення позову (2);

- клопотання про направлення матеріалів справи до ВАСУ (2);

- заява про витребування справи із суду першої інстанції (1);

- заява про здійснення тиску на громадянку (1);

- клопотання забезпечити присутність в судове засідання засудженого (1);

- щодо виправлення описки в судовому рішенні (1);

- щодо повернення документів (2);

- щодо об'єктивного розгляду справи (1).

 

 Суб’єктами звернень були: пенсіонери (20 звернень), громадяни, що постраждали внаслідок ЧАЕС (16 звернень), інваліди 2 групи (10 звернень), представники у справі (3 звернення), особи зі статусом "дитина війни"– 1, інвалід 1 групи – 1, підприємець – 1, інші категорії.

         Із загальної кількості звернень, що надійшли до суду в 2013 році, 47 звернень стосувалось справ про соціальні виплати, 3 звернення пов'язані із розглядом справ про порушення прав у сфері земельних правовідносин, 2 звернення стосувались житлової політики, 1 - охорони здоров'я, 1 - забезпечення дотримання законності та правопорядку, 1 - стосувалось діяльності центральних органів виконавчої влади.

        Звернення громадян до суду надходили переважно поштою - 66, з них  2 факсом та поштою, електронною поштою надійшло 3 звернення.

        Усі зверненя індивідуальні. Колективні та дуплетні звернення протягом 2013 року до суду не надходили. Проте, мали місце  повторні звернення (4),  зокрема:

 - звернення Ходаківської Галини Григорівни щодо надходження на її адресу судового рішення по справі, у якій, як заявляє громадянка, вона не є стороною.

     У процесі перевірки встановлено, що на час надходження звернення в провадженні ЖААС перебувала лише одна справа №2а-331/12 за позовом Ходаківської Галини Григорівни, яка проживала за адресою: вул.Ш.-Алейхема, б.3, кв.26., про що Ходаківську Г.Г. було повідомлено.

     Повторно Ходаківська Г.Г. звернулась до суду з питання  місцезнаходження саме справи №2а-5764/09 за її позовом до УПСЗН ВК Коростенської міськради.

     За повідомленням Коростенського міськрайонного суду зазначена справа до ЖААС не направлялась, оскільки судове рішення у справі в апеляційному порядку не  оскаржувалось. Ходаківській Г.Г. надана вичерпна відповідь.

-                скарга Юрика Віктора Сергійовича від 08.05.2013р. щодо роз'яснення правової позиції суду при розгляді справи за його позовом та його повторна скарга від 14.06.2013р., в яких Юрик В.С. вказує на різні правові позиції Житомирського апеляційного адміністративного суду;

-                звернення Бур’ян Л.В. від 06.11.2013р. про недовіру суддям та про розгляд її справи особисто головою суду і її повторне звернення від 18.11.2013р.;

-                заява Богдюг Л.В. від 12.11.2013р. та його повторна заява від 16.12.2013р. щодо виконання ухвали про забезпечення позову.

    Слід відмітити, що повторні звернення мали безпідставний характер, оскільки на попередні звернення заявникам було надано повну відповідь.  

     Усі звернення, що надійшли до суду у 2013 році, були розглянуті, факти, викладені в них, перевірені та надані вичерпні відповіді із дотриманням строку, передбаченого ст.20 Закону України "Про звернення громадян".  

    Станом на 31.12.2013р. в залишку нерозглянутих знаходиться 1 звернення.

     Відповідно до Положення про організацію прийому громадян в ЖААС затверджені графіки прийому громадян головою суду, заступником голови суду, керівником апарату. Прийом громадян в ЖААС здійснюється у визначені дні та години. Графік прийому громадян розміщено у приміщенні суду на довідковому стенді, а також на веб-сайті "Судова влада України" та на веб-сайті суду.

     Ведуться журнали особистого прийому громадян.

     Особлива увага під час проведення особистого прийому приділяється зверненням інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, учасників та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які потребують соціальної допомоги та підтримки.

     Упродовж 2013 року керівництвом ЖААС на особистому прийомі було прийнято 12 громадян, що майже в 4 рази менше, ніж у минулому році (51), з них: головою суду - 5, заступником голови суду – 5, керівником апарату – 2.

      Здебільшого громадяни звертались з питання захисту порушених прав, перерахунку пенсії та оскарження рішення суду в касаційному порядку.

      У зв’язку з наданням вичерпних роз’яснень керівництвом суду у ході особистого прийому громадян письмові звернення до розгляду не подавались. На всі звернення, що надійшли під час здійснення прийому, надано відповіді в усній формі. 

       Крім того, відповідно до ч. 4 п. 14 Плану заходів реалізації Концепції подолання корупції в Україні, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України №657-р, у Житомирському апеляційному  адміністративному суді щопонеділка з 10.00 до 12.00 діє пряма телефонна лінія на тему: "Суспільство проти корупції". Відповідальна особа -  керівник апарату. Протягом  2013 року звернень громадян на дану телефонну лінію не надходило.

    У загальному відділі та приймальні суду функціонують постійнодіючі прямі телефонні лінії. 

     Щоденно до суду надходить близько 30 звернень громадян в телефонному режимі. Здебільшого вони стосуються інформації про рух справ. Відповіді на телефонні звернення громадян надають відповідальні працівники загального відділу.Скарги щодо відповідей на телефонні звернення до суду не надходили.

    На даний час розробляється Положення про функціонування "телефону довіри" в суді.

     У суді забезпечується доступ громадян до інформації про діяльність суду через офіційний та власний веб-сайти. З метою інтерактивного спілкування з громадянами з питань роботи суду в офіційному інтернет-представництві ЖААС розміщено електронну контактну форму для відправки звернень електронною поштою.

З метою підвищення ефективності роботи апарату суду традиційним стало проведення моніторингу якості роботи апарату апеляційного адміністративного суду.

     У звітному році опитування відвідувачів у формі анкетування щодо якостіфункціонування суду тривало з 1 серпня до 1 вересня.

      Отримані показники стали стимулом для подальшого удосконалення діяльності суду.

Результати опитування відвідувачів у поточному році в порівнянні з минулим свідчать про покращення організації роботи суду.

  

       Головою суду здійснюється постійний контроль за якістю роботи зі зверненнями громадян в Житомирському апеляційному адміністративному суді, проводиться аналітична робота, проте з метою її удосконалення необхідно:

- виявляти та усувати причини, що спонукають громадян звертатись із скаргами;

- продовжувати аналізувати та узагальнювати роботу із зверненнями громадян;

- не допускати надання необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;

- для вирішення проблемних питань здійснювати виїзні прийоми громадян;

- з 2014 року особистий прийом громадян фіксувати шляхом занесення на реєстраційно-контрольну картку, придатну для оброблення персональним комп'ютером у системі "Документообіг адміністративних судів".

 

Головний спеціаліст

статистично-аналітичного відділу

Підковенко О.С.

Графік розгляду справ

<< < Жовтень 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Контакти

Телефон/факс:

(0412) 481 602 – Приймальня

(0412) 481 604 – Канцелярія 

(0412) 481 637 – Факс

(0412) 481 603 – Телефон довіри (пн,ср,пт 10-12 год.)

 

Приймальня - каб. 507

Канцелярія - каб. 105

 

Розклад роботи:

ПН-ПН

з 09:00 до 17:00

Перерва

без обідньої перерви

 

Адреса:

10002, м-н Путятинський, 3/65

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Click to open