Житомирський апеляційний адміністративний суд

Житомирський апеляційний адміністративний суд офіційне інтернет представництво

Узагальнення роботи Житомирського апеляційного адміністративного суду із зверненнями громадян у 2012 році

На виконання вимог Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" Житомирським апеляційним адміністративним судом (далі – ЖААС) протягом 2012 року проводилась системна робота щодо розгляду звернень громадян, вирішення порушених у зверненнях питань та усунення причин їх виникнення відповідно до розробленого Положення про організацію роботи за зверненнями громадян в ЖААС.

Діловодство за зверненнями громадян у суді ведеться окремо від інших видів діловодства шляхом автоматизованої реєстрації, зокрема усі звернення, що надходять до суду, приймаються та реєструються у системі "Документообіг адміністративних судів" окремими документами в залежності від їх змісту (заяви, клопотання, пропозиції, скарги). Після реєстрації звернення передаються для накладення резолюції керівництву суду, а потім - безпосередньому виконавцю.

Відповідь на звернення створюється також в системі "Документообіг адміністративних судів " окремим документом "Відповідь на звернення".

Упродовж 2012 року до суду надійшло 123 звернення громадян, з них: 111заяв (клопотань), що становить понад 90% від загальної кількості звернень, та12скарг(майже10%).

У порівнянні з 2011 роком загальна кількість заяв (клопотань) значно зменшилась (на 452 заяви менше), що зумовлено своєчасним одержанням громадянами інформації про хід апеляційного перегляду справ, пов'язаних із соціальними виплатами. Також це свідчить про належну організацію, професійність роботи суддів та апарату суду, навіть при великому надходженні та розгляді справ усіх категорій. Це стало можливим після реєстрації у системі "Діловодство спеціалізованого суду" усіх справ, які надійшли до суду. 

Проте скарг у порівнянні з минулим роком до ЖААС у 2012 році надійшло удвічі більше.

Зокрема, серед загального обсягу скарг переважають скарги громадян на  процесуальні дії суддів (3), порушення строків апеляційного перегляду (2), несвоєчасне надіслання копії рішення та надання інформації по справі (2), на дії секретаря судового засідання (1), визнання протиправною бездіяльність районного суду (1), інші скарги.         

Надходженняскарг до суду зумовлено різними причинами.

Здебільшого, скаржники просять вплинути на судовий процесчерез незадоволення результатом розгляду справи (скарги на дії суддів).

Прикладом таких звернень є скарга Меланій Є.І. від 18.05.2012р., що надійшла з Вищої кваліфікаційної комісії суддів, щодо неправомірних, на її думку, дій суддів ЖААС, пов'язаних із здійсненням судочинства у її справі, оскільки постановою ЖААС відмовлено їй в задоволенні позовних вимог.

Іншим прикладом є скарга Овсіюк Д.М. від 16.03.2012р. на дії судді щодо відкриття апеляційного провадження та призначення апеляційної скарги до розгляду, оскільки, як вважає скаржниця, строк на апеляційне оскарження було пропущено. При цьому, Овсіюк Д.М. просить застосувати до судді заходи впливу, а в іншому випадку вона буде звертатись до вищих органів влади.

Овсіюк Д.М. надано обґрунтовану відповідь та запропоновано свої доводи викласти у запереченнях на апеляційну скаргу, які в процесі апеляційного розгляду справи будуть перевірені судом.

Ще одна скарга Кропивницького І.М. від 26.12.2012р., в якій скаржник зазначає на неправомірні дії судді при призначенні справи до розгляду. Також скаржник повідомив, що на своє попереднє звернення до суду від 10.12.2012р. не отримав відповіді від ЖААС. У ході перевірки було встановлено, що звернення Кропивницького І.М. від 10.12.2012р. розглянуто з дотриманням строків, встановлених чинним законодавством, відповідь на звернення направлено на адресу Кропивницького І.М. рекомендованою з повідомленням кореспонденцією та згідно з пошуком поштових відправлень в інтернеті на сайті Укрпошти за штрихкодовим ідентифікатором станом на 26.12.2012р. (на день надходження скарги) - ще не вручене адресату з невідомих причин. Кропивницькому І.М. на скаргу від 26.12.2012р. надано роз’яснення та повідомлено  про дні та години прийому головою суду.

Мали місце також і скарги на дії працівників апарату апеляційного адміністративного суду, наприклад, у зв'язку із неналежною організацією роботи секретаря судового засідання із сторонами судового процесу (скарга Марчук М.О. від 21.02.2012 року). Зокрема, у зверненні громадянин скаржився на некоректну поведінку секретаря судового засідання щодо ведення розмов зі сторонами не в окремому кабінеті, а у коридорі. За результатами перевірки такий факт підтвердився, у зв’язку з чим відповідний працівник суду отримав зауваження. Крім того, було роз’яснено, що наразі відсутня можливість щодо забезпечення окремим приміщенням для підготовки сторін до судового розгляду чи спілкування з секретарем судового засідання. Скаргу визнано обґрунтованою. 

Серед інших причин, що призводять до оскарження процесуальних дій, є правова необізнаність громадян.

Прикладом таких звернень є скарга Баранцевої М.Ф. від 18.01.2012р., яка, не погоджуючись з результатом розгляду її справи Житомирським районним судом, просила апеляційний суд скасувати рішення суду першої інстанції. Оскільки дана  скарга містила елементи апеляційної скарги на судове рішення і не могла розглядатися на підставі вимог Закону України "Про звернення громадян",  Баранцевій М.Ф. було роз'яснено порядок оскарження рішення районного суду до апеляційної інстанції. Скаргу визнано необґрунтованою.

Аналогічним прикладом є скарга Кулакова О.С. від 16.11.2012р. на ухвалу апеляційного адміністративного суду. Скаржнику було роз'яснено порядок касаційного оскарження ухвали. Скаргу визнано необґрунтованою.

Інший наприклад - скарга Ярошенко В.М. від 13.06.2012р. щодо змісту ухвали суду, зокрема, "чому рішення апеляційного суду є остаточним і оскарженню не підлягає", хоча рішенням апеляційного адміністративного суду постанову суду першої інстанції залишено без змін, тобто позовні вимоги громадянки задоволено. Ярошенко В.М. надано роз'яснення. Скаргу визнано необґрунтованою.

Ще одним прикладом є скарга Болкун Г.П. від 19.07.2012р. про визнання протиправною бездіяльності Сарненського районного суду при розгляді її позову.

Скаргу Бовкун Г.П. визнано необґрунтованою, тому що порушені у скарзі питання не відносяться до повноважень голови суду та суперечать вимогам чинного законодавства.

Аналіз змісту наведених скарг показав правову необізнаність громадян щодо порядку оскарження незаконних, з їх точки зору, рішень суду.

 

Іншою причиною, що призводить до надходження скарг, є значне навантаження на суддів, що впливає на тривалість розгляду справ і, як наслідок, породжує незадоволення громадян з приводу порушення строків розгляду та відсутністю інформації про результати розгляду справ.

Прикладом такого звернення є скарга Дайнека В.В. від 23.07.2012р., що надійшла з Вищого адміністративного суду через Верховну Раду України, та скарга Діденка П.М. від 26.09.2012р., що надійшла з Адміністрації Президента України.

За результатами перевірки встановлено, що на час надходжень скарг до ЖААС:

справу за позовом Дайнека В.В. судом вже розглянуто. Скаржника повідомлено про результати розгляду;

справу за позовом Діденка П.М. призначено до розгляду. Діденка П.М. повідомлено про дату та час судового засідання, що викладені у його скарзі доводи будуть перевірені в  процесі розгляду справи.       

Такі скарги викликані надходженням великої кількості справ до суду та значним навантаженням на суддів, що призводитьдо порушення строків розгляду справ.      

Мали місце також скарги на несвоєчасне надіслання копії судового рішення. Як приклад такого звернення є скарга Тороша В.С. від 06.09.20102р., в якій скаржник зазначає на несвоєчасне надіслання копії ухвали суду від 30.07.2012р.

У процесі перевірки встановлено, що копія ухвали надіслана скаржнику з порушенням строків. Несвоєчасне надіслання копії ухвали зумовлено надмірним навантаженням на працівників суду та неукомплектованістю штату суду.

Торошу В.С. надана відповідь. Скаргу визнано обґрунтованою.       

Проведений аналіз свідчить, що здебільшого визнано необґрунтованими скарги, зумовлені незнанням громадянами чинного законодавства, особливо процесуального, в частині порядку оскарження рішень, ініціювання питання щодо дисциплінарної відповідальності суддів відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".        

Із загальної кількості звернень, що надійшли до суду у 2012 році (123 звернення), 88% стосувались справ про соціальні виплати, 5% - справ, пов’язаних із земельними відносинами, 7% - інших категорій справ.      

Переважно звернення громадян надходили безпосередньо до суду (114 звернень). Крім того, 9 звернень надійшло через органи влади, в тому числі з Адміністрації Президента України – 2 звернення, 3 - через судові органи, 1 – через Верховну Раду України,  1 – від народного депутата України, 1 – з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 1 – з інших органів влади.       

У справах, пов’язаних із соціальними виплатами, суб'єктами звернень найчастіше виступали фізичні особи (108 звернень). При цьому, 41 звернення надійшло від осіб зі статусом "дитина війни", 35 -  від осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 16 – від пенсіонерів, 11 - представників у справі в інтересах громадян, 4 - інвалідів війни, 8 - від інших категорій громадян, 2 - жінок у відпустці по догляду за дитиною, 2 - підприємців, 1- учасника бойових дій, 1 - учасника війни, 1 - держслужбовця.            

За результатами розгляду звернень 67 звернень вирішено позитивно, у 2 зверненнях відмовлено в задоволенні, на 52 звернення дано роз'яснення, 2 звернення переслані за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян".   

Структура звернень, що надійшли у 2012 році до суду, за предметом наведена у діаграмі:

  

Протягом 2012 року до суду надійшло 3 повторних звернення щодо результатів апеляційного розгляду:

- звернення Помикалової Г.А. від 14.06.2012р. про неодержання відповіді на своє звернення від 30.03.2012р.). Судом встановлено, що вперше Помикалова Г.А. звернулась до ЖААС  30.03.2012р. з клопотанням повідомити про результати розгляду її справи. На день звернення справа була зареєстрована в комп’ютерній базі суду та передана судді – доповідачу для вирішення питання про прийняття апеляційної скарги та призначення справи до розгляду, про що й було повідомлено Помикалову Г.А. У зв’язку з недоліками у роботі пошти Помикалова Г.А. звернулась повторно до суду, на що їй було надано суддею-доповідачем роз’яснення;

- звернення представника позивача Губанової Ю.А. від 24.01.2012р. про місцезнаходження справи. В процесі перевірки встановлено, що в обох випадках відповідь судом було надано: на перше звернення відповідь суду скеровано на адресу позивача Войцехівської Т.Д., на повторне звернення - представника позивача Губановій Ю.А.;

- звернення Грищука І.П. від 03.12.12р. про надання інформації по справах. Грищук І.П. неодноразово звертався до ЖААС з клопотанням надати інформацію щодо розгляду справ, в яких він є позивачем. Судом проводилась перевірка, в ході якої було з’ясовано, що звернення Грищука І.П. були розглянуті з дотриманням строків, встановлених чинним законодавством, та надано на них відповіді, які скеровувались на адресу Грищука І.П рекомендованою з повідомленням кореспонденцією. Проте листи суду поверталися з відміткою відділення поштового зв’язку "за спливом терміну зберігання". Пізніше Грищук І.П. неодноразово звертався до суду з клопотанням про відкладення розгляду справ за його позовами та просив надсилати йому процесуальні документи простою кореспонденцією, оскільки він перебуває на тривалому лікуванні. Як було з’ясовано, на час звернень зазначених у клопотанні справ у провадженні ЖААС не перебувало. Це стало підставою звернення голови суду з листом до Бердичівського міськрайонного суду для з'ясування місцезнаходження зазначених у клопотанні справ. В результаті чого було з'ясовано, що зазначені справи перебували у провадженні Бердичівського міськрайонного суду, про що Грищуку І.П. була надана вичерпна відповідь.

Як правило, причиною повторних звернень була відсутність у громадян інформації щодо руху або строків апеляційного перегляду справи. 

Мали місце і дуплетні звернення, тобто звернення одного й того ж громадянина (громадян) з одного і того самого питання, надіслані різним адресатам та направлені ними за належністю на розгляд (наприклад, звернення Мартиненка С.М. від 29.02.2012 р. щодо порушення строків розгляду справи апеляційним судом).   

Також надходили звернення,пов'язані з невиконанням органами державної виконавчої служби судових рішень у справах про соціальні виплати. Зокрема, заявники просили роз’яснити порядок виконання судових рішень, причини, з яких ці рішення не виконуються, та порядок оскарження бездіяльності органів ДВС (наприклад, звернення Харитич Г.Г. від 12.01.2012р., Гаєвої А.В. від 22.05.2012р.).    

Причиною звернень також були випадки несвоєчасного повернення справ після їх апеляційного розгляду (наприклад, звернення Герасимчука В.А. від 08.06.2012р.), що зумовлено надмірним навантаженням на працівників суду і неукомплектованістю штату суду.     

Надмірне навантаження та неповністю заповнений штат суду стали і причинами порушення строків апеляційного розгляду, чим було викликано ряд звернень (звернення Бондарчука І.А. від 05.01.2012р., Кибукевич Г.П. від 09.08.2012р., Мартинчука В.В. від 21.02.2012р., Вакуловича О.Д. від 29.02.2012р., Бречка П.В. від 27.03.2012р., Ващенка М .Г. від 06.07.2012р.). 

Проаналізувавши причини звернень громадян, слід відмітити, що однією із основних причин була відсутність протягом тривалого часу інформації про результати апеляційного перегляду справ після надходження справ до апеляційного адміністративного суду, що пояснюється неможливістю своєчасно розглянути усі справи, що надійшли до суду.             

Обґрунтованими визнано звернення громадян з приводу порушення строків апеляційного розгляду та відсутністю інформації про результати розгляду справ.

Це пояснюється тривалістю апеляційного перегляду справ, пов’язаних із соціальними виплатами, що зумовлено відсутністю як кадрового ресурсу, так і технічних можливостей для своєчасного розгляду справ.     

Середньомісячне навантаження постановлених судових рішень на одного суддю протягом січня-грудня 2012 року то зростає, то зменшується. Якщо на початку січня цей показник становив 362, то у травні - 589 судових рішень, а у грудні - 532. Наразі судом вживаються усі можливі організаційні заходи для покращення ситуації з дотримання строків розгляду апеляційних скарг.       

Усі звернення, які надійшли до суду, розглянуті у термін не пізніше п’ятнадцяти днів з дня їх отримання, факти, викладені в них, - перевірені та надані вичерпні обґрунтовані відповіді з роз’ясненнями питань, зазначених у скаргах та заявах. 

Станом на 31.12.2012 року нерозглянуті звернення відсутні.      

З метою належної організації особистого прийому громадян в ЖААС затверджені графіки прийому громадян головою суду, заступником голови суду, керівником апарату. Прийом громадян в ЖААС  здійснюється у визначені дні та години. Графік прийому громадян розміщено у приміщенні суду на довідковому стенді, а також на веб-сайті «Судова влада України».

Ведеться журнал особистого прийому громадян. Особлива увага під час проведення особистого прийому приділяється зверненням інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, учасників та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які потребують соціальної допомоги та підтримки.

Зокрема, згідно з Журналом обліку особистого прийому громадян, протягом 2012 року головою суду проведено 51 особистий прийом громадян.

Предметом звернень були питання щодо:

- прискорення апеляційного перегляду судового рішення – 20;

- оскарження дій органів ДВС щодо невиконання судових рішень – 7;

- виправлення описки в судовому рішенні – 3;

- видачі копій процесуальних документів – 5;

- незгоди із судовим рішенням – 6;

- несвоєчасного повернення справи після апеляційного перегляду – 3;

- організації роботи суду – 2;

-  інші  питання – 5.

На усі звернення, що надійшли під час здійснення прийому, надано відповіді в усній або письмовій формі.  

Крім того, в ЖААС працює «телефон довіри», а у загальному відділі суду та приймальні –  постійно діючі прямі телефонні лінії.

Щоденно до суду надходить близько 20 звернень громадян в телефонному режимі. Здебільшого вони стосуються інформації щодо руху справ, відповіді на них оперативно надають відповідальні працівники загального відділу.     

Враховуючи, що основними причинами звернень громадян у 2012 році були відсутність інформації про результати апеляційного розгляду справ та порушення строків апеляційного перегляду, ЖААС вживаються усі можливі організаційні заходи для покращення ситуації з цього питання. Забезпечено доступ громадян до інформації про діяльність суду через офіційний та власний веб-сайти суду (графіки прийому громадян, графіки розгляду справ, зразки процесуальних документів тощо). Наразі ведуться роботи щодо наповнення власного веб-сайту суду та впровадження рубрики "запитання-відповідь" для інтерактивного спілкування з громадянами з питань роботи суду, з цією метою в офіційному інтернет представництві ЖААС розміщено електронну поштову скриньку.    

Загалом, порівнюючи відповідні показники, можна зробити висновок про істотне (більш як у 5 разів) зменшення кількості надходження звернень до суду.

Така динаміка є безумовно позитивною та свідчить про те, що робота із забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення  проводиться відповідно до чинного законодавства і буде надалі направлена на підвищення якісного і об'єктивного розгляду листів, скарг і заяв громадян, надання конкретної допомоги заявникам у вирішенні їхніх обґрунтованих звернень.

Судом і надалі вживатимуться заходи у напрямку захисту та забезпечення прав громадян, а також заходи щодо якнайшвидшого усунення причин, які спонукають громадян звертатись до суду зі скаргами.        

З метою удосконалення роботи із зверненнями громадян, необхідно:

- виявляти та усувати причини, що спонукають громадян звертатись із скаргами, систематично аналізувати стан цієї роботи та вживати усіх можливих заходів, щоб зменшити підстави для звернень та об’єми скарг, які надходять до суду;

- продовжити аналізувати та узагальнювати роботу із зверненнями громадян;

- обговорювати виникаючі питання на оперативних нарадах;

- не допускати надання необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;

- поліпшити роботу електронної пошти суду;

- у роботі з письмовими зверненнями громадян, а також під час їх особистого прийому забезпечити дотримання етики поведінки державного службовця, забезпечувати кваліфікований, неупереджений, об’єктивний, всебічний і своєчасний розгляд порушених питань з метою їх оперативного розв’язання.

- враховуючи, що однією із основних причин, що призводять до оскарження процесуальних дій, є правова необізнаність громадян, доцільно створити при Житомирському апеляційному адміністративному суді громадську приймальню з надання безоплатної первинної правової допомоги особам, які її потребують. 

 

Головний спеціаліст                                                       Підковенко О.С.

 

Графік розгляду справ

<< < Жовтень 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Контакти

Телефон/факс:

(0412) 481 602 – Приймальня

(0412) 481 604 – Канцелярія 

(0412) 481 637 – Факс

(0412) 481 603 – Телефон довіри (пн,ср,пт 10-12 год.)

 

Приймальня - каб. 507

Канцелярія - каб. 105

 

Розклад роботи:

ПН-ПН

з 09:00 до 17:00

Перерва

без обідньої перерви

 

Адреса:

10002, м-н Путятинський, 3/65

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Click to open